Wat is Landerij De Park?

Laat je verrassen in het groen!

Landerij De Park is een centrum voor natuurbeleving, gelegen in Park Lingezegen, het landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. De Landerij verrast je in het groen. Het is een plek waar de hele familie op ontdekkingstocht kan gaan in de tuin, het struinbos, het labyrint en de kinderboerderij. Je kunt op een leuke manier de natuur beleven, knuffelen met dieren, je laten inspireren in tuin en kas of spelen in de avontuurlijke natuurspeelplaats. En natuurlijk genieten van een kopje koffie op het terras.

Burgerinitiatief

Landerij De Park is ontstaan als initiatief van inwoners van Elst en omgeving. Zij wilden zich inzetten voor een plek in de buurt waar natuur en zorg een plek hebben en waar kinderen kunnen struinen en met dieren kunnen omgaan in een kinderboerderij. Nu nog steeds is Landerij De Park een voorbeeld van burgerparticipatie: bestuur, partners en vrijwilligers maken samen het centrum tot wat het is. Het is een unieke organisatie die draait op vrijwilligers, ondersteund door maatschappelijke partners.

Natuur en zorg

Het idee dat ons drijft is ‘zorg voor je eigen natuur’. Dat betekent zorgen voor de natuur om je heen en zorgen voor jezelf en elkaar. Dat komt tot uitdrukking in de inrichting van het terrein en de activiteiten van de vrijwilligersteams, maar ook in de onderlinge samenwerking, de zorg die de partners bieden en de fijne werkplek die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vinden in Landerij De Park. Het gevoel dat je krijgt als je op de Landerij rondloopt, is ‘alles klopt hier!’.

Toekomst

Landerij De Park is in korte tijd enorm gegroeid en heeft zijn bestaansrecht bewezen, met meer dan 75.000 bezoekers per jaar. De Landerij is uitgegroeid tot de toegangspoort van Park Lingezegen. In de nabije toekomst wil De Landerij zijn rol in de omgeving verder versterken en naast een centrum voor natuurbeleving voor kinderen, ook gaan dienen als dé centrale plek waar verenigingen en stichtingen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid elkaar treffen.

Kijk ook bij …