De Stichting

Het bestuur

Onze bestuursleden zijn:

Maaike Navis - voorzitter - Natuurbeleving
Eric Aalbers - penningmeester - Financiën
Rob Bruins - Bouw, Facilitair en Terrein
Joan Boersma - Relatiebeheer partners, Netwerk en PR
Hans Teunissen - Vrijwilligers

Contact adres: info@landerijdepark.nl 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van Landerij De Park is
de heer Fons v.d. Logt. M: 06-10398713

Stichting Boerderij Lingezegen (SBL)

De rechtspersoon achter Landerij De Park is Stichting Boerderij Lingezegen (SBL)
RABO - bankrekening: IBAN: NL10 RABO 01439.29.542
Kamer van Koophandel: nr. 09183487
Fiscaal nummer: 8195.24.335

Onze documenten

Jaarverslag
Hier tref je het laatste jaarverslag van SBL
Jaarverslag en financiële verantwoording [link]

Statuten
De Statuten van Stichting Boerderij Lingezegen zijn op 4 juni 2008 vastgesteld.

ANBI status

SBL is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een donatie aan SBL in aanmerking komt voor aftrek bij de belasting, onder de geldende voorwaarden van de belastingdienst.

Periodieke giften (minimaal 5 jaar) die bestaan uit vaste bedragen, zijn volledig aftrekbaar van het inkomen. Hiervoor is wel een schriftelijke overeenkomst nodig. Als je hiervoor belangstelling hebt, verzoeken wij je te mailen naar info@landerijdepark.nl. Wij verzorgen voor jou de schriftelijke afhandeling. Ook eventuele vragen kun je stellen via dit e-mailadres.

 

Landerij De Park is mede mogelijk gemaakt door: