Onze naam

Op 17 januari 2015 werd de naam Landerij De Park en het bijbehorende logo in het bijzijn van 50 genodigden geïntroduceerd.

In het filmpje dat tijdens deze bijeenkomst is gemaakt, wordt uitgelegd waarom voor een nieuwe naam en voor juist deze naam is gekozen..