Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook van toepassing voor Landerij De Park. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens, zowel technisch als organisatorisch. We hebben inzicht in alle verwerkingen. U heeft het recht verstrekte persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen, over te dragen en om vergeten te worden. We kunnen u informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Vragen? Mail naar info@landerijdepark.nl