Duurzaam

Duurzaam ondernemen

Wist je dat:

  • de daken van Landerij De Park vol zonnepanelen liggen?  De opbrengst van de dag zie je op het informatiescherm in het restaurant.
  • Landerij de Park geen gasaansluiting heeft?
  • een deel van de toiletafvoer verwerkt wordt via het helofytenfilter (rietveld bij de mestsilo)?
  • warmte terug gewonnen wordt in het ventilatiesysteem?
  • alle verlichting LED verlichting is?
  • we graag materialen hergebruiken?
  • we steeds op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om het nog beter te doen!