Voor niets gaat de zon op …

Erg toepasselijk in ons centrum voor natuurbeleving. Immers, de zon als altijd aanwezige en kosteloze energiebron houdt veel leven in stand. Ze zorgt voor warmte, groei en wat al niet meer. In een natuurlijk ecosysteem is sprake van balans. Een ingreep van buitenaf is niet nodig.

De mens is misschien wel de belangrijkste verstoorder van ecosystemen. Dat schept verplichtingen. Op Landerij De Park laten wij zien wat je zelf kunt doen om voor je omgeving te zorgen. Dat doen wij op een speelse wijze door flora en fauna in contact te brengen met onze veelal jonge bezoekers. Wij moeten voor onze planten en dieren zorgen. Ze kweken/planten/huisvesten, voeden en soms ook een dierenarts raadplegen. Ook  willen wij onze circa 90 vrijwilligers waarderen en goed toerusten voor hun mooie taak.

“Voor niets gaat de zon op”. Een veel gebezigde uitspraak om aan te geven dat niet alles gratis is.

Ook Landerij De Park krijgt te maken met oplopende kosten voor onder andere beheer, onderhoud en dierverzorging. Belangrijk om te weten is dat wij geen enkele subsidie ontvangen op onze exploitatie. Wij houden dus “onze eigen broek op” en zijn genoodzaakt om nieuwe wegen te zoeken om de kosten te blijven dekken.

Tot nu toe was een bezoek aan De Landerij De Park gratis. De kinderboerderij, de natuurspeeltuin, de bijenstal, de moestuin, de plantenkas, de dierenweide en het struinbos zijn nog steeds vrij en gratis toegankelijk. Graag blijven wij geheel drempelloos. Immers, de Landerij is er voor iedereen! Ook mensen met een smallere beurs moeten ons kunnen blijven bezoeken. Dat vinden wij, bestuur en vrijwilligers, oprecht!

Het bestuur overweegt om de bezoekers van Landerij De Park een kleine bijdrage te vragen. Wij zoeken daarbij naar een goede manier om tóch drempelloos te blijven. Daar zijn we nog niet helemaal uit. We nemen u nu al graag mee in deze overwegingen.

Een recente enquête, weliswaar onder een beperkt aantal bezoekers, laat zien dat verreweg de meesten een kleine toegangsbijdrage geen probleem vinden. In welke vorm wordt nog verder onderzocht, met inachtneming van álle hier genoemde overwegingen.

Daarnaast onderzoeken wij nog tal van andere opties, zoals sponsoring door het bedrijfsleven, donaties van particulieren, adopteer een dier en nog veel meer.

Een combinatie van de hier genoemde ideeën moet ons structurele inkomsten opleveren waarmee wij u ook op de lange termijn kunnen blijven plezieren en verbazen.

Maaike Navis, voorzitter bestuur