Annekedotes

Anneke Manche is vanaf het prilste begin betrokken bij de ontwikkeling van Landerij De Park. Zestien jaar lang gaf ze in allerlei rollen vorm aan dit fantastische centrum voor natuurbeleving. Niet alleen natuurlijk, dus vroegen we flink wat mensen hoe ze de samenwerking met Anneke hebben ervaren. Lees mee!

Jan Marsman: Anneke is een gedreven persoonlijkheid die anderen met haar idealen weet te binden. Respect. Anneke had ook de juiste antennes om bij aanvraag van fondsen voor de Landerij de begeleidende motivatie goed te verwoorden.

Emma Haspels: Zonder Anneke zou Stichting boerderij Lingezegen en daarna Landerij de Park er nooit zijn gekomen. Ik had een droom om in de omgeving van Elst een centrum op te richten voor natuur en zorg en heb dat in een A4-tje toegelicht. De gemeente Overbetuwe was geïnteresseerd en samen met Leo Starink zat ik om de tafel met verschillende wethouders van Overbetuwe om het plan toe te lichten. De gemeente gaf ons de opdracht om dat uit te denken en uit te werken en tijdens een gezellig avondje met Bert en Anneke heb ik het daar over gehad en zij gaven aan dat ze ook mee wilden denken. We hebben vervolgens een initiatiefgroep gevormd van elf mensen om het plan meer handen en voeten te geven. Anneke heeft de rol van voorzitter op zich genomen en heeft ons met heel veel passie, daadkracht en enthousiasme aangestuurd en er voor gezorgd dat het tot stand is gekomen. Daar zijn ontelbare uren in gaan zitten! De initiatiefgroep komt nog een keer per jaar bij elkaar en we genieten met elkaar van hoe het geworden is. Het is een heerlijke plek om te zijn voor jong en oud. Dank je wel, Anneke voor je inzet en doorzettingsvermogen.

Jan de Wit: Wat een leuk idee van het PR team om Anneke Manche op deze wijze te eren bij haar afscheid als hun teamtrekker. Deze rol was haar op het lijf geschreven want in mijn ogen heeft zij een manier van communiceren die je duidelijk, toegankelijk en verbindend kunt noemen. En dat geldt zowel verbaal als op papier. Maar dit talent uitte zich niet alleen gedurende de afgelopen zeven jaar in het team PR, maar was daarvoor binnen het bestuur ook van grote waarde. Anneke was vanaf de eerste gedachten, ideeën en pennenstreken op papier betrokken bij Landerij De Park, daarvoor aangeduid met de werknaam Boerderij Lingezegen. Ik heb jarenlang haar enthousiasme en sterker nog haar passie en gedrevenheid binnen het bestuur van nabij mogen meemaken. Wij hadden met elkaar een doel voor ogen en dat was het realiseren van een centrum voor natuur en zorg. En Anneke was dan degene die vaak de volgende gevleugelde uitspraak naar voren bracht: ‘We moeten het onderweg ook leuk hebben met elkaar’. Die uitspraak heeft zij veelvuldig moeten herhalen omdat het traject naar de oprichting zonder meer ook nogal eens bikkelen en buffelen met zich bracht. En als het er dan echt op aan kwam om succes af te dwingen, dan kwam zij met andere memorabele uitspraken en die luidden: ‘Vooruit met de geit’ en ‘Het moet wel netjes hoor’. In mijn terugblik was dat Anneke ten voeten uit. Gezelligheid waar het kon, maar vasthoudend en stevig aan de slag waar het moest. Vooral laatstgenoemde grondhouding is een succesfactor gebleken bij de totstandkoming van Landerij De Park.

Rob Bruins: Wat het eerste bij me opkomt zijn gedrevenheid en betrokkenheid. Veel inzet voor de Landerij, en om een specifiek onderdeel te noemen: Overbetuwe Doet! Daar wist ze in goed overleg samen met de gemeente veel middelen binnen te halen om het concept van Landerij De Park te versterken.

Gert Daggers: Anneke een ogenschijnlijk stille vrouw. Bescheiden, totdat … je in haar gedrevenheidsgebieden komt. De Schepping mooier maken. Niet afschuiven op een ander, maar zelf verantwoordelijkheid nemen. Eenmaal bezig nodigt zij anderen uit om mee te doen. Gaat voor geen enkele hobbel opzij. Samen de hobbels nemen. De bureaucratie is er niet voor zichzelf, maar om te dienen. De Schepping mooier maken. En de Schepping is mooier gemaakt. Alles komt samen in Landerij De Park. Samen gemaakt, met velen, maar vooral met Anneke aan het formele en informele roer. Wat kun je met een “half lijf” maar met veel spirit en samen met velen … iets moois en veelbetekenends klaar krijgen. Landerij De Park, een project met een ziel. Dankjewel Anneke!

Els Matthijssen: Met Anneke heb ik lang samen gewerkt in de PR. Onze samenwerking heb ik ervaren als een soort ping pongen. Teksten gingen snel op en neer via de mail. Van concept naar definitieve versie was meestal binnen een dag rond. Anneke is in mijn ogen een denker, doener, strateeg en aanjager.

Andries Huiskamp: Eerste keer vrijwilligers-voorlichting-bijeenkomst. Om De Landerij te laten draaien hadden we natuurlijk veel vrijwilligers nodig. Daarvoor hebben Anneke en ik indertijd de vrijwilligers-voorlichting-bijeenkomsten georganiseerd. Via een berichtje in de krant hadden we laten weten waar en wanneer dat zou plaatsvinden. Anneke hield het praatje over het ontstaan, de organisatie en de doelstellingen van De Landerij. Ondertussen had ik de taak om de tijd te bewaken.  Dat was best een klus, want door het enthousiasme van Anneke was dat wel nodig. Na haar verhaal ging ik in op de concrete vacatures. Met deze voorlichtingsbijeenkomsten hebben we samen heel veel vrijwilligers betrokken bij De Landerij.

Fred Bon: Anneke is de bewaakster van het merk en de identiteit van de Landerij. Ze heeft mij er voor behoed om nog een identiteit aan de de bestaande identiteit toe te viegen, waardoor we in een identiteitscrisis terecht zouden kunnen komen. Identiek aan dit voorbeeld is de behoedzaamheid met het concept. Ik hoop dat ze dit voldoende bij ons tussen de oren heeft weten te krijgen om de uniciteit van het park te bewaken.

Frank van Rooijen: Annekes lange staat van dienst bij Stichting Boerderij Lingezegen en daarna Landerij de Park wordt gekenmerkt door een zeer professionele inzet op vrijwillige basis. Ze vond beide elementen belangrijk. En altijd vriendelijk, ondersteunend. Heel treffend dat ze in haar afscheidsspeech vooral benadrukte wat die zestien jaar haar gebracht hebben. Niets over haar verdiensten. Die mogen wij dus benoemen … Anneke, jouw bijdrage aan het succes van Landerij de Park was groots en oneindig. Bedankt.

Willem Verstijnen: In alles wat Anneke deed was duidelijk hoezeer ze verbonden was met de ontstaansgeschiedenis van de Landerij. Een van haar laatste daden was dat ze het concept van de LDP opnieuw in een handzaam document heeft vastgelegd. Dit document zou dienend moeten zijn voor samenwerkingspartners, (nieuwe) bestuursleden, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Dat heeft ze heel nauwkeurig beschreven. Geen nieuwe populaire eigentijdse versie maar een document waarin ze heel secuur de grondgedachte en kernwaarden heeft beschreven welke leidend waren bij de inrichting van de voorzieningen en activiteiten van LDP. Ook voor de toekomst moeten nieuwe initiatieven hierop worden gecheckt. Het document met als titel ‘LDP ons verhaal’ is een mooie nalatenschap voor de mensen die in de toekomst LDP verder gaan ontwikkelen.

Saillant detail: Anneke vond het heel belangrijk dat de Landerij een onaangeharkt en verrassend karakter had. Maar het mocht in haar ogen geen wildgroei aan initiatieven worden. Met haar activiteiten voor het PR-team heeft ze zich vervolgens ook heel sterk gemaakt voor ordening en eenheid in uitstraling, waar het ging over huisstijl, informatieborden, de inrichting va de website, publiciteit naar buiten, de shirts van vrijwilligers en vele andere zaken. Anneke waakte ervoor dat het PR-team eerst zijn zegje erover had gedaan voordat verdere actie kon worden ondernomen. Zo bleef het onaangeharkte toch onderdeel van een organisch geheel.

Andries Huiskamp: Eerste keer levende kerststal. Na de opening in september hadden we al gauw wat konijnen, kippen, katten en twee schapen. We (Chantal, Anneke en ik) hadden bedacht dat het leuk zou zijn om een levende kerststal te organiseren. We regelden nog twee ezels en kostuums en Anneke deed de PR. Dat hebben we geweten. Eerst dachten we: Als er dertig mensen komen, zou dat leuk zijn. Twee dagen voor de uitvoeringen dachten we: Misschien komen er wel vijftig mensen! De dag voor de uitvoering zeiden we: misschien wel 100!! Ik zei voor de grap: misschien wel 200!! Maar als Anneke iets doet, doet ze het goed. De betreffende avond hadden we duizend bezoekers. Stressen, maar ook wel heel leuk. De jaren daarna hebben we onder leiding van Anneke nog vaker kerstvieringen gehad, die elke keer een groot succes waren.

Netty van Cappellen: Een herinnering aan de begintijd van Landerij De Park. Een hele mooie tijd! Eindelijk konden alle betrokkenen de dromen en plannen, die al lang in het hoofd zaten, in praktijk gaan brengen. Voor de kinderboerderij, het buiten spelen, de bijenstal, de moestuin en kas enzovoort. Zo werden er die eerste tijd jaarlijks een stuk of vier grotere evenementen georganiseerd, met allerlei activiteiten op allerlei plekken op De Landerij. En voor zo´n evenement werd een heus draaiboek gemaakt. Met allerlei afspraken over ´wie, wat en waar´, op welke tijd etc. Anneke hield dat geheel in de voorbereiding altijd allemaal bij en legde alles vast. Als de beste!

En was die dag dan daar, dan was de groene kamer In Droom voor betrokkenen vaak het startpunt van die dag. Nog even wat overleggen, nog even wat lamineren, elkaar nog even helpen met het verzamelen van materialen, even wat drinken etc. Soms lag er bij aanvang van alles op de tafels van de groene kamer, maar was er geen mens te bekennen … De aanblik van een specifiek trolley-vouwkratje voelde dan heel prettig: Anneke is ‘in the house’!

René Hanssen: De vraag hoe je Anneke zou typeren, brengt me terug naar een moment meer dan tien jaar geleden, toen tijdens een brainstorm over de why, how en what van Boerderij Lingezegen plotseling de contouren van Landerij De Park opdoemden. Nu niet meer weg te denken en een vanzelfsprekendheid; destijds was het nog een roze wolk van twaalf woorden verbonden aan de plek waar ooit Kasteel de Parck heeft gestaan. Sommige van deze woorden, zoals Landerij en onaangeharkt, waren niet-bestaande woorden maar we voelden de betekenis ervan haarfijn aan. De roze wolk kristalliseerde geleidelijk uit in een unieke vorm- en beeldtaal die niet alleen vertaald kon worden in een logo met een eigen kleurenpalet, teksten voor website en promotiemateriaal en een film van onze droom, maar ook in een broccolimodel dat de basis vormde voor de organisatie, het interieur van de gebouwen en inrichting van het terrein en de uitgangspunten voor evenementen. En nu, tien jaar later vormen de why, how en what nog steeds de basis voor alles waar Landerij De Park voor staat. Anneke vervulde in dit proces een belangrijke rol. Wat Anneke typeert is dat zij zich de afgelopen jaren met onverminderde energie en doorzettingsvermogen en met eindeloos eigenaarschap heeft ingezet om het idee van Landerij De Park verder te brengen. Zij geloofde als geen ander dat het mogelijk is om van niets iets te kunnen maken. Voor mij was het een enorm avontuur om deze reis samen met Anneke af te mogen leggen.

Sita Menses: De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier met Anneke samengewerkt in het PR-team van LDP. Ze stuurde het team op een heel heldere, betrokken en persoonlijke manier aan. Anneke, heel veel succes en plezier met je nieuwe activiteiten!