15 april: Aandacht voor solitaire bijen

Velen weten het niet maar in Nederland komen ongeveer 350 soorten bijen voor. Ieder jaar wordt de nationale bijentelling gehouden om de soorten in kaart te brengen. Dit jaar is dat op 15 en 16 april. Lees vooral verder!

Zoals gezegd zijn er vele soorten bijen. Te verdelen in solitaire bijen en koloniebijen. Honingbijen leven in een bijenvolk (kolonie). In dat volk vervullen de verschillende bijen een veelheid van taken om de bijenkolonie goed georganiseerd te laten functioneren. In zo’n bijenvolk zit slecht één koningin. Zij draagt zorg voor het nageslacht door het leggen van eitjes tot soms wel 200 per dag. Deze eitjes groeien uit tot larven die zich vervolgens gaan verpoppen en daarna als volwassen bij ter wereld komen.

Bij de solitaire bijen zijn het de vrouwelijke bijen die alle taken zelf vervullen. Ze maken een klein nestje bijvoorbeeld in een holle stengel of insectenhotel. Ze leggen daar ongeveer tien eitjes en voorzien die van voedsel (stuifmeel en nectar) en deze eitjes ontwikkelen zich via verschillende stadia tot volwassen bij.

Het team van de bijenstal op Landerij de Park wil dit jaar tijdens het weekend van de nationale bijentelling speciaal aandacht geven aan de solitaire bijen. Op zaterdag 15 april vertellen de imkers over het leven van solitaire bijen. Er zijn nestkastjes en cocons van rosse metselbijen. Uit de cocons worden de jonge bijtjes geboren. Je kunt zien hoe ze uit de cocons kruipen. Je kunt deze mooie diertjes onder een vergrootglas heel goed bekijken en je mag deze mooie en zachtaardige diertjes over je hand laten lopen.

Heel interessant en speciaal voor kinderen. Zorg dat je erbij bent.

Zaterdag 15 april van 13.30 tot 15.30 uur . Plaats: de Bijenstal van Landerij de Park

Willem Verstijnen