Wist je dat:

  • de daken van Landerij De Park vol zonnepanelen liggen?  De opbrengst (van vandaag) zie je op het volgende scherm.

  • Landerij de Park geen gasaansluiting heeft?

  • een deel van de toiletafvoer verwerkt wordt via het helofytenfilter? (rietveld bij de mestsilo)

  • warmte terug gewonnen wordt in het ventilatiesysteem?

  • alle verlichting LED verlichting is?

  • we graag materialen hergebruiken?

  • we steeds om zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om het nog beter te doen?