Jeugddebat over duurzaamheid

A.s. woensdag (19 oktober) tussen 10.00 en 12.00 uur discussiëren in de raadszaal leerlingen van groep 7/8 van verschillende scholen in Overbetuwe over Duurzaamheid. Dit debat werd live uitgezonden via de livestream van de gemeenteraad van Overbetuwe en is integraal terug te kijken via www.raadoverbetuwe.nl.
Een korte impressie van het debat is te zien in dit leuke filmpje.

 

De kinderen discussiëren over stellingen als ‘Investeren in een schoon milieu is belangrijker dan investeren in speeltoestellen’ en ‘Meer of minder windmolens in Overbetuwe’.

Aan het debat nemen ook kinderburgemeester Wies van der Werf en wethouder duurzaamheid Ben Ross deel. Raadslid Nelis van Bindsbergen neemt de leiding van het debat op zich. De belangrijkste standpunten van de kinderen worden aan de gemeenteraad gegeven. Zo kunnen zij de mening van de kinderen meenemen in hun afwegingen rondom het duurzaamheid van gemeente Overbetuwe.

 

De NME (stichting Natuur en Milieu Educatie) organiseert samen met gemeente Overbetuwe diverse activiteiten voor kinderen en jeugd tijdens de Week van de Wind. Zoals speciale lesprogramma’s voor groep 6 t/m/ 8 over windenergie, bouwpakketten om windmolens te bouwen, bovengenoemd jeugddebat en een prijsvraag op Landerij De Park waarbij kinderen een windmolen maken die echt energie opwekt. En dit is nog maar de helft van alle leuke activiteiten. Meer activiteiten vind je op www.nmeoverbetuwe.nl en op deze site.

door ldp op 18-10-2016
Terug naar nieuwsoverzicht