Onze naam

Op 17 januari 2015 is de naam Landerij De Park en het bijbehorende logo in het bijzijn van 50 genodigden geintroduceerd.

In het filmpje dat tijdens deze bijeenkomst is gemaakt, wordt uitgelegd waarom voor een nieuwe naam en voor juist deze naam is gekozen.

Ook is goed te zien dat zo'n 8 maanden voor de officiele opening er alleen nog aangestampt zand ligt op de plaats van het hoofdgebouw De Landerij.